Κωνσταντίνος Βλαχοδημητράκος
Μελέτη και υλοποίηση προκατασκευασμένων κατοικιών

Γραφείο 2310 330216
Κινητό 6993 971046
Φαξ 2310 308069

Διαχείριση έργων - Επιβλέψεις

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου επίβλεψη εργασιών την οποία μπορούμε να αναλάβουμε μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό με χρηματοοικονομική διαχείριση, δίνοντας κάθε στιγμή στον ιδιοκτήτη την ικανότητα να παρακολουθεί το έργο του και να έχει ακριβή εικόνα για το πότε, το πόσο και το τί ακριβώς συμβαίνει.

Μια τέτοιου είδους επίβλεψη είναι σχεδόν απαραίτητη εάν ο ιδιοκτήτης βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατασκευής ή δεν έχει δυνατότητα να επιβλέψει ο ίδιος.